Rozprężacz odmulin i odsolin

Zastosowanie


Rozprężacze odmulin i odsolin służą do gwałtownego rozprężania kondensatu do niższego ciśnienia roboczego, co powoduje wydzielanie się pary wtórnej, którą można odprowadzić do rurociągów pary niskiej w celu wykorzystania w dalszych procesach technologicznych lub do celów grzewczych.


Konstrukcja


Rozprężacze wytwarzane są ze stali węglowych, z zewnątrz zabezpieczone farbą antykorozyjną, podkładem.


Istnieje możliwość wykonania urządzenia wg indywidualnych wymiarów i parametrów roboczych zamawiającego.

Specyfikacja wyrobu:

WYMIAR V D H h1 h2 dn1 dn2 dn3 Masa
TYP [m³] [mm] [kg]
RO 0.15 0.15 400 1750 1280 1000 20 25 50 82
RO 0.25 0.25 500 1860 1340 1000 25 32 50 125
RO 0.5 0.5 600 1860 1870 1500 50 50 80 190
RO 1 1.0 800 2680 2130 1650 50 50 80 380
RO 2 2.0 1000 2616 2720 2130 50 65 100 490
RO 3 3.0 1200 3400 2860 2190 50 65 125 590