Odmulnik

Zastosowanie


Odmulniki przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej. Instalowane są na sieciach i węzłach cieplnych (przed wymiennikami ciepła i elementami automatyki cieplnej). Urządzenia te również mogą współpracować z lokalnymi układami wodociągowymi wyposażonymi w odżelaźniacze (piaskowe filtry) celem dodatkowego oczyszczenia wody.


Konstrukcja


Przeznaczone są do montażu bezpośrednio na rurociągach (bez konstrukcji wsporczej). Materiały użyte do konstrukcji zbiorników posiadają atest hutniczy. Zabezpieczone są zewnątrz farbą podkładową.


Istnieje możliwość wykonania urządzenia wg indywidualnych wymiarów i parametrów roboczych zamawiającego.


Specyfikacja wyrobu:

WYMIAR V D H h1 h2 dn1 dn2 Masa
TYP [m³] [mm] [kg]
ODM 0.15 0.15 400 1750 1280 1000 150 32 160
ODM 0.25 0.25 500 1860 1340 1000 200 32 215
ODM 0.35 0.35 600 1880 1350 960 200 32 245
ODM 1 1 800 2680 2130 1650 250 50 630
ODM 1.5 1.5 1000 2650 2100 1500 350 50 1100