Polityka jakości

Nasze produkty wykonywane są zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE oraz 2014/29/UE.

Ponieważ zapewnienie najwyższej jakości jest działaniem osób odpowiedzialnych, nasze produkty na każdym etapie produkcji są oceniane na podstawie wytycznych przez odpowiedzialnych za to pracowników. To właśnie do kontrolerów jakości należy ostateczna decyzja w przypadku jakiegokolwiek odchylenia od pożądanego standardu wykonania na każdym etapie produkcji oraz podczas oceny produktu końcowego.

Kontroli jakości podlegają wszystkie procesy produkcyjne, jak również wykorzystywane do produkcji elementy. Na podstawie oceny kontroli jakości, tworzymy własną bazę danych dostawców, którzy gwarantują nam zapewnienie właściwej jakości naszych wyrobów.

Dbamy również o środowisko naturalne - nasze procesy technologiczne są przyjazne dla środowiska i spełniają wszystkie standardy ochrony środowiska.