Nasze produkty

Specjalizujemy się w produkcji wymienników ciepła, naczyń wzbiorczych, zasobników do wody ciepłej i zimnej, zbiorników sprężonego powietrza, urządzeń do filtracji, odżelaziania, odmanganiania oraz zmiękczania wody. Produkujemy także silosy, czyli zbiorniki na materiały sypkie oraz konstrukcje stalowe - podkonstrukcje i elementy gięte.

Nasze produkty wykonywane są zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE. Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie produkcji i remontu oraz napraw stałych zbiorników ciśnieniowych, kotłów wodnych niskotemperaturowych i wymienników ciepła.

Zbiorniki przez nas produkowane znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w większych obiektach, takich jak stacje uzdatniania wody, przepompownie hydroforowe, zakłady ciepłownicze.

Realizujemy indywidualne zamówienia, także na specjalne i nietypowe zbiorniki. Istnieje także możliwość wysyłki naszych produktów spedycją.

Pracujemy zgodnie z naszą polityką jakości. Dysponujemy specjalnym oprogramowaniem do projektowania, wizualizacji i obliczania wytrzymałości produkowanych przez nas zbiorników.

Na życzenie naszych klientów, możemy przygotować pełną dokumentację projektu, zbudować prototyp, a następnie rozpocząć produkcję seryjną. Dla każdego nowego zamówienia staramy się skrócić ostateczny czas realizacji przez zaopatrywanie się we wszystkie potrzebne komponenty tylko od jednego dostawcy.