Zawiadomienie o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

Data publikacji:
                    Zawiadomienie o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej


Działając jako Zarząd Spółki Zbiorniki Powolny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim, niniejszym informuję, iż od dnia 01.09.2016 r.
Spółka Zbiorniki Powolny prowadzić będzie działalność operacyjną dotychczasowego przedsiębiorstwa działającego pod firmą: Wytwórnia Zbiorników Andrzej Powolny z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Aktualne dane Spółki są następujące:

Zbiorniki Powolny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Długa 19
NIP: 6222793464
REGON: 363895300
KRS: 0000606144Akta Spółki znajdują się w Sądzie Rejestrowym – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podaję również nr rachunków bankowych prowadzonych dla Spółki przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Ostrowie Wielkopolskim:

  • dla rozliczeń w PLN: 87 1090 1160 0000 0001 3231 8073

  • dla rozliczeń w EUR: 94 1090 1160 0000 0001 3231 8141Zwracam się z prośbą o odnotowanie powyższego faktu w Państwa rejestrach
i ewidencjach.

Jednocześnie liczymy na dalszy rozwój współpracy z Państwa przedsiębiorstwem.

                                                                                                             z poważaniem

                                                                                                           Andrzej Powolny